⊙... การทำงานคือ. การปฏิบัติธรรม การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ ในการทำงาน เป็นการเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ไม่ใช่จะทำได้ทุกคน..ขออนุโมทนาบุญในความเสียสละของท่านทั้งหลาย ทำเพื่อละ สละเพื่อธรรม นำสุขมาให้....